Dunaszegi múltidéző

Kozmáné Pozsgai Éva: Dunaszegi múltidéző című könyvének ajánlása

 

A kiadvány megjelenésében ki kell emelni a szigetközi település, Dunaszeg iskolájában közel harminc éve tanító Kozmáné Pozsgai Éva szerepét, aki hosszú és eredményes levéltári kutatások, valamint néprajzi gyűjtések révén rendkívül értékes információk birtokába jutott. Ezeket az érdekfeszítő gondolatokat egy nagyon jól szerkesztett, mutatós könyvben a közvélemény számára is hozzáférhetővé tette. A 297 oldalas könyvben összesen 83 képet láthatunk, amelyek nagyon jó kivitelezésűek. Amikor először kezembe fogtam a kiadványt, feltűnt számomra az ábrák, rajzok és térképek sokasága, amelyek a térbeli tájékoztatás mellett a szemléletességet is biztosítják. A szerző rengeteg eredeti iratot közöl, amelyek szervesen illeszkednek a tanulmányba, és nagyon jól olvashatók.

A könyv szerkezetét tekintve 31 fejezetre tagolódik, alapvetően azonban két részre válaszható. Az első 14 fejezet egy alapos geológiai-, geográfiai-, és történeti áttekintést nyújt az olvasónak. Az őstörténeti és régészeti kutatások teljes körének felhasználása egyértelművé teszi, hogy a szerző milyen széles forrásbázison alapuló munkát tárt az olvasó elé. A továbbiakban megtudhatjuk a község eredetét, valamint a régi oklevelekben előforduló településnév alakokkal is találkozhatunk. Történelmi utazásunk során megismerkedhetünk a falu földesuraival, kisnemeseivel és az úrbéresek életével, majd a községet pusztító háborúk és természeti csapások sokaságával. Az 1837-50 közötti úrbéri perek közzétételével a község történetének egy eddig ismeretlen szegmensével is találkozunk. A történelmi áttekintések a 20. század viharainak és a jelenkornak tárgyalásával zárulnak.

A tematikus fejezetek a település életét mindvégig meghatározó zöldségtermesztők bemutatásával indulnak, majd megismerhetjük az egyházközség, az iskola, az egészségügy, a közigazgatás, valamint az egyesületi élet alakulását. A demográfiai adatok alakulása azt mutatja, hogy egy hosszú távon életképes faluval találkozunk. A millenniumi ünnepségek igényes szervezése, valamint a falu zászlajához és címeréhez ragaszkodás egy a település múltját nagyon tisztelő szerző és közösség létére enged következtetni. Újdonság lehet a falu lakóinak a dűlőnevek ilyen rendszerezett közzététele, melyhez térképek sokaságát kellett áttanulmányozni. Az anekdoták és eredetmondák a szájhagyomány útján terjedő, sokszor komikus események megörökítését biztosítják. Ezek hallatlan értéket képviselnek a néprajzosok, sőt nyelvészek részére is.

Kozmáné Pozsgai Éva könyve méltán sorolható az 1990 után meginduló helytörténetírás egyik fontos dokumentumának, amely nagy mértékben növelte a Győr-Moson-Sopron megyei helytörténetírás eredményeit. Ajánlom a könyv olvasását a dunaszegieknek a lakóhely jobb megismerése céljából, a többi szigetközi településen lakóknak mintapéldányként, de minden történelem és néprajz iránt érdeklődő ember találhat benne számára értékes információt. A fiatalok az olvasás révén kedvet kaphatnak a helytörténetírásra, az idősek pedig az átélt történelmi események objektív leírásával találhatják szembe magukat.

 

Áldozó István
főlevéltáros
Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára

 

A "Dunaszegi Múltidéző"  című könyv megvásárolható a Polgármesteri Hivatalban. Ára: 1500 Ft.