Bemutatás

Dunaszeg a Szigetköz szívében, Győr belvárosától 15 kilométerre elhelyezkedő település. A Mosoni-Duna partján terül el, annak egy szegletében, innen származik a falu elnevezése is. Az itt elő és dolgozó emberek rendületlenül fáradoznak a falukép szépítésén, az infrastruktúra minőségének javításán, a meglévő és létesülő vállalkozások fejlesztésén. Az elmúlt években is egy sor fejlesztéssel, bővítéssel, építkezéssel találkozhatunk a településen, mint az utak felújítása, a központi területek parkosítása, vagy például nemrégiben készült el az óvoda új épülete is. Ezzel együtt az oktatás és a sportolás központi helyévé válhatott az iskola, óvoda és a sportcsarnok épülete, ahol a falu gyermekei mellett a környező településekről is érkeznek diákok. Jellemző a falu lakosságának és beépített területének növekedése, ugyanis az utóbbi években egyre többen választják lakóhelyüknek Dunaszeget kedvező fekvése miatt. A nyugodt, gyönyörű természeti környezetben elhelyezkedő, azonban a nyüzsgő várostól nem messze található településre méltán érdemes ellátogatni.

Templom
 
                           
 

 

 

A falu a Hédervári-Viczai uradalomhoz tartozott és Viczai Terézia grófnõ a török idõkben sokat szenvedett, régi romos templom helyett újat építtetett barokk stílusban, amit azóta némileg átalakítottak. Az elmúlt években az épületen pedig külső és belső felújítást végeztek.  A dunaszegi templom az egyik legszebb álapotban lévő szigetközi templom.

Kegyeleti park

        
 

 

 


A kegyeleti park eredetileg 1962-ig szolgált temetkezési helyül. 2002. december 31-én hivatalosan viszont bezárt. Az Önkormányzat engedélyezett terv alapján, a temető helyén 2003. októberében megkezdte a Kegyeleti Park kialakítását, ami november végére el is készült. A központban megtalálható egy emlékhely.

Kiskép

                      
 
                   

 

 


Szerte a Kisalföldön található képoszlopok egyik sajátosan szép változata a homokgödöri Kiskép. Alapelemei hasonlóak a többi négyzetes hasábot mintázó, cseréppel fedett képoszlopokéhoz, de a sarkaihoz illesztett oszlopok és a rájuk boruló tetõ révén már önálló építmény-nek tetszik, és a valóságosnál tekintélyesebbnek tûnik. Ez a megoldás tökéletes védelmet nyújtott a fülkében elhelyezett képeknek, amelyek Szent Vendelt, Szent Flóriánt, Szent Borbálát és Havas Boldogasszonyt ábrázolták. Klasszicizáló formájával, szép környezetével és önálló építészeti megjelenésével figyelemreméltó alkotás.

Morotva-tó

     
 
    

 

 


Alsó-Szigetköz jellemzõ tájképi eleme az élõ vizeket kísérõ holtágak és morotvák sora. Ennek szép élményt nyújtó példája a Dunaszegi-tó, melynek patkó alakja már elárulja, hogy egykor a Mosoni-Duna kanyarulata volt. A meder nyílása feltöltõdött, fokozatosan elzárult és a hajdani, erõtol duzzadó Duna-ág holtággá változott. Az elmúlás erõi azonban nem pihennek, és szüntelenül rakódik le a meder fenekére a por, az iszap és az elhalt növények maradványai.A nádas feltarthatatlanul nyomul befelé, egyre nagyobb felületet rabol el a nyílt víztükörtõl. A nyílt víz egyre keskenyebb lesz, mígnem a növényzet teljesen belepi. A legmélyebb szaka-szon békalencse-hínár, a sekélyebb részeken a gyökereshínár és a tündérrózsa hínár él. Vize már nem folyik, megcsendesedett, ráborulnak a vizitök széles levelei, s közöttük itt is, ott is, tündérrózsák dugják elõ hófehér fejüket.

Mosoni-Duna

 

 
         

 

 


A zöld galériaerdõ alagútjában a lassan áramló Mosoni-Duna a vízitúrázók paradicsoma. Nyaranta a Rajka és Vének között csónakázók százai pihennek meg a Duna Győr felöli szakaszán. A galériaerdõvel kísért fövenyes parton a tûzrakóhely mellett padok, asztalok várják a vízitúrázókat. A táborhelyet az önkormányzat gondozza. A gáton túl húzódik a folyót hol elhagyó, hol megközelítõ, a Szigetközt átszelõ országút, a túrázóknak könnyû vízreszállási lehetõséget biztosítva. A táborozási lehetõségekrõl információt a polgármesteri hivatalban lehet kapni.