Polgárőrség

Dunaszegi Polgárőr Egyesület
Cím: H-9174 Dunaszeg, Fő u. 4.
Telefon: +36-96/602-449
               +36-20-269-8707
Elnök: Szabó Kázmér

Az egyesület szervei:

* Közgyűlés
* Elnökség
* Ellenőrző bizottság

Az egyesület felügyelő szerve a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség.

Az egyesület vezetése:

Elnök: Szabó Kázmér
Titkár: Borbély Zoltán

Dunaszegi Polgárőr Egyesület

„A közbiztonság és a közrend megteremtése és fenntartása az állam alapvető joga és kötelessége. A közbiztonság és a közrend fenntartásában részt venni kívánó, a környezetük biztonságáért felelősséget érző állampolgárok számára a polgárőrség nyújt cselekvési lehetőséget.”

/Részlet a Polgárőr törvény preambulumából/

 

A Dunaszegi Polgárőr Egyesület 1999 augusztusában alakult 14 fővel. Az alapítók közül többen a mai napig tagjai a közösségnek. A kezdeti sikeres időszakot átmeneti stagnálások jellemezték. A lakosság szolgálata azonban mindvégig változatlan maradt. Következetes munkával mára sikerült elérni, hogy hatékony és egységes polgárőrség működik Dunaszegen. A jó munkát az elért eredmények, az együttműködő partnerek és támogatók visszajelzései, valamint a lakosság erősödő bizalma igazolják.

A polgárőrség tevékenysége nem látványos, de hasznos és lényeges. Az alapvető célok, - mint a bűnmegelőzés, a helyi közbiztonság és közrend fenntartása együttműködve a hatóságokkal - elérése érdekében sok feladattal kell megbirkózni nap, mint nap. A közterületi járőr- és figyelőszolgálatra beosztott polgárőr óvja és védi a település nyugalmát, anyagi javait: megfigyel, észlel, megakadályoz, megelőz, segít. A bűnmegelőzést segíti a 2014-ben bevezetett kerékpár regisztrációs rendszer is.

Az egyesület részt vállal Dunaszeg társadalmi-, kulturális- és sportrendezvényeinek biztosításában. Rendezvények helyszínén, katasztrófa sújtotta területeken gyakran ún. jelzőőri tevékenységet kell ellátni a közlekedés zavartalanságának biztosítása érdekében. A szervezet tagjai közreműködtek már második világháborús lövedékek őrzésében, eltűnt személy felkutatásában, valamint a körzeti megbízottal közös szolgálat ellátásában.

2013-ban megalakult az egyesület lovas tagozata, 2014 óta pedig új színfoltot jelentenek a polgárőrségnél közösségi szolgálatot ellátó középiskolás fiatalok.

A különböző támogatásoknak, pályázati lehetőségeknek köszönhetően az egyesület új szolgálati helyiségbe költözhetett, egységes ruházatot vásárolhatott, valamint kiegészítő eszközök beszerzésére nyílt lehetősége.

A Dunaszegi Polgárőr Egyesület örömmel várja azon dunaszegi Hölgyek és Urak jelentkezését, akik felelősséget éreznek a település biztonságáért, és ellenszolgáltatás nélkül részt kívánnak venni a helyi közbiztonság és közrend fenntartásában, valamint egy jó közösség tagjaivá szeretnének válni. Egy törvénymódosításnak köszönhetően ma már a 14. életévüket betöltött gyermekek is csatlakozhatnak a polgárőrök táborához.