Házi segítségnyújtás

.

Az Önkormányzat elindította a házi segítségnyújtás szolgáltatást, melyet a házi gondozó végez.
A házi gondozó az ellátást igénylők lakásán nyújt koruknak és egészségi állapotuknak megfelelő segítséget azoknak a személyeknek, akik az életvitelükhöz, személyi és környezeti tisztaságuk biztosításához, érdekeik védelméhez ezt igénylik.
Biztosított szolgáltatások formái:
fizikai ellátás (fürdetés, sétáltatás, bevásárlás, ebédszállítás)
egészségügyi ellátás (vérnyomásmérés, vércukormérés, gyógyszerbeszerzés)
mentális gondozás (gondozott problémájának meghallgatása, tanácsadás)
szociális szükségletek segítése (szociális ellátásokhoz való hozzájutás segítése)
Ellátottak köre:
Önmaguk ellátására nem vagy csak részben képes, idős, egyedül élő, beteg illetve fogyatékos emberek.
Az ellátás igénybevételének módjáról az önkormányzatnál lehet érdeklődni illetve az alábbi telefonszámon:
36 – 20 – 273 – 2417 vagy minden szerdán 14.00 – 16.00 óráig az önkormányzatnál.
Szociális gondozó és ápoló: Csehó-Kovácsné Lengyel Ágnes