Óvodai élet

"Ha a gyermekek elfogadva és
barátságban élnek,
megtanulják megtalálni a
szeretet a világban."
/Dorothy Law Holte/

 

Napköziotthonos óvodánk 1973-tól 2 csoporttal, majd 1985-től 3 csoporttal működik. Napjainkban már egy minden igényt kielégítő új, korszerű épületben.
Óvodánkra nem jellemző az elvándorlás, gyermeklétszámunk emelkedő tendenciát mutat.
A szülők elégedettek szakmai munkánkkal, s igyekszünk magas színvonalú nevelő-oktató munkát végezni. Innovatív óvónőink ezen a téren is megfelelnek a sokrétű követelményrendszernek. Helyi nevelési programunk az Adler-féle bátorító filozófiára épül. Ez a program mindenféle téren tartalmazza a pozitív érzelmekre épülő szeretetteljes gyermeknevelést és elősegíti az egész gyermeki személyiség harmonikus fejlődését. Legfontosabb a feltétel nélküli szeretet sugározása.
A felnőttek tetteikkel sugározzák, hogy tisztellek Téged, fontos vagy Nekem, csakis Rád figyelek és segítek Neked, ha
szükséged van a segítségemre.
Gazdag innovációs munka jellemzi intézményünket. 2002-ben a helyi Általános Iskolával és Dunaszentpál község iskolájával és óvodájával nyertük el a pályázatot, amivel elkezdhettük kiépíteni a COMENIUS 2000. Minoségbiztosítási rendszer Intézményi modelljét.
A programunk alapelve:
- Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelemgazdag óvóda megteremtése, ahol a gyermek központúság úgy jelenik meg, hogy tartást, önállóságot, boldogságot ad a gyermeknek. Alapvető céljaink: az óvodások nyugodt, élménygazdag harmonikus fejlődésének elősegítése a magasabb rendű érzelmek kibontakoztatásával, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe-
vételével.
- Sokoldalú képességfejlesztés segítségével a gyermeki személyiség egészére irányuló fejlődés biztosítása, elősegítése.
- Komplex élmények biztosításával, segítésével erős érzelmi kötődés kialakítása a gyermekek és művészetek között. Kiemelt nevelési feladatunk a környezet tevékeny megszerettetése.
A tevékenység célja a közvetlen és tágabb környezet felfedezése során a gyermekek pozitív érzelmi viszonyának kialakítása a természeti, emberi , tárgyi világ érzékei iránt.
A környezet megismerése közben a gyermekek mennyiségi, alaki, nagyságbeli, tér-, síkbeli szemléletének alakítása. A hagyományápolás szintén beépül mindennapjainkba.

A kisgyermekek nevelésére megpróbáljuk beépíteni mindazon értékeket, amelyek a florklórban megőrzésre érdemesek.
Olyan milliőt igyekszünk teremteni, amelyben az óvódába lépés első pillanatától a nevelés szerves része a hagyományápolás. Igy a modern világgal ötvöződve tovább él a népi kultúra és a mai gyermekek is megtalálják benne a szépséget, örömöt és követendőt.
Célunk, hogy óvódánk természetes közege legyen a további években is a hagyományőrzésnek.
2006-tól havi rendszerességgel, óriási érdeklődés mellett működik a Baba-Mama Klub, a védőnő vezetésével.
2007 szeptemberétől szakember vezetésével a babatorna is beindult.

Évszakokhoz kötődő ünnepek és megemlékezések:
- Mihály nap szeptember 29.
- Október 15-től szüret.
- Őszi egyéb hagyományunk: öregek napja.
- Ádvent
- Mikulás.
- Karácsony.
- Farsang.
- Húsvét.
- Pünkösd.
- Nemzeti ünnepek és megemlékezések: - március 15. és október 23.
- Anyák napi és Évzáró ünnepélyeink nyilvánosak.
Nagycsoportosaink minden évben részt vesznek az Alsó-Szigetközi Kistérségi Társulások szervezésében rendezett versenyeken:
- Ovi-kupa.
- Rajzverseny.
- Vers- és prózamondó verseny.
- Térségi Olimpia.
- Hagyományőrző néptánc vetélkedő. Ezeken a rendezvényeken gyerekeink minden alkalommal a legjobbak között szerepelnek.

Ajánló

Bemutatás

Napköziotthonos Óvoda

Óvoda

Napköziotthonos Óvoda

Mikulás az óvodában

Megérkezett a Mikulás!

Bemutatás

Napköziotthonos Óvoda