Álláshirdetés

.

Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

óvónő

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9174 Dunaszeg, Ifjúság u. 1/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

  • óvónői feladatok ellátása -3hónap próbaidő-

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                        

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvónő,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • óvodapedagógusi - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • óvodapedagógusi diploma, erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Tiborné nyújt, a 20/4549314-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (9174 Dunaszeg, Ifjúság u. 1/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 19/2018., valamint a munkakör megnevezését: óvónő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: óvodavezetői hatáskör

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Dunaszeg Község hirdetőtábláin - 2018. június 22.
  • Dunaszeg Község honlapján - 2018. június 22.
  • Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde hirdetőfalán - 2018. június 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.