Népszámlálás 2011.

Népszámlálás 2011
 
A népszámlálások a világ minden országában a legnagyobb statisztikai célú adatgyűjtést jelentik. A végrehajtás Magyarországon mindig a helyi közigazgatási szervek feladata volt, s a népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény most is így rendelkezik. A törvényhez kapcsolódó kormányrendelet a települési (fővárosban kerületi) önkormányzat jegyzőjét, a körjegyzőségek körjegyzőjét települési népszámlálási felelősként nevesíti.
 
A népszámlálás lakosságot is közvetlenül érintő munkálatai 2011. szeptember 27-30. között kezdődnek meg, amikor a számlálóbiztosok lakásról lakásra járva minden címre eljuttatják az adatszolgáltatáshoz szükséges csomagot.
 
2011. október 1-jétől kezdődően a számlálóbiztos újra végigjárja a számlálókörzetét, és minden összeírandó címen felveszi a kapcsolatot az ott lakókkal (adatszolgáltatókkal), akiket tájékoztat arról, hogy három módon válaszolhatják meg a kérdőívet.
 
1.) A kérdések megválaszolhatók az interneten keresztül. Ehhez a www.enepszamlalas.hu honlapra kell belépni, ahol egy azonosító és egy egyedi kód megadásával lehetővé válik a népszámlálási kérdőívcsomag on-line felületen történő kitöltése. Ez az azonosító és az egyedi kód az adott címre szóló adatszolgáltatói csomagban eljuttatott lakáskérdőív első oldalán, az „Azonosító” és az „Internetes belépési kód” mezőben található. Internetes kitöltés esetén valamennyi ott lakó személynek ezt a kitöltési módot kell választania. A kérdések internetes megválaszolására 2011. október 1–16. között van lehetőség.
 
2.) Az adatszolgáltató a kérdéseket megválaszolhatja a borítékban lévő kérdőívek kitöltésével. Ebben az esetben a kitöltött papírkérdőíveket a kapott borítékba visszahelyezve a számlálóbiztosnak kell átadnia, amikor az ismét felkeresi az adott címet. Amennyiben az adatszolgáltatói csomagban található egy darab személyi kérdőív nem elegendő az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez, a számlálóbiztos ellátja a válaszadót a megfelelő mennyiségű kérdőívvel. A papír alapú önkitöltésre a felvétel első két hetében, 2011. október 1–16. között van lehetőség.
 
3.) Az adatszolgáltató a kérdéseket megválaszolhatja személyesen a számlálóbiztosnak, aki az összeírás céljából 2011. október 1. és 2011. október 31. között keresi fel. Ehhez szükséges a borítékban található kérdőívek megőrzése. Aki papíron maga kívánja kitölteni, annál annyi személyi kérdőívet hagy, ahányan ott laknak, és egyezteti a kitöltött kérdőívek átadásának időpontját. Akik személyes interjút kérnek, azokról kitölti a lakás- és személyi kérdőíveket. Ebben a szakaszban a számlálóbiztos naprakészen tájékozódik arról, hogy mely lakásokban töltötték már ki interneten a kérdőíveket. Ezeket a lakásokat már nem keresi fel.
 
 
Dunaszeg  község számlálókörzeteinek beosztása a következő
 
 
 
 
körzet száma
utcák
számlálóbiztos
1. körzet
Dózsa György, Mélyvölgy, Rákóczi Ferenc 25-57., Táncsics Mihály 25-59., 20-50., Zrínyi Miklós 1-77., 26-58., Gyulamajor
Ördög József
2. körzet
Arany János, Hunyadi János, Kossuth Lajos, Országút 1-17., Rákóczi Ferenc 1-23., 2-40., Szél, Táncsics Mihály 1-23.,2-18., Tölháti, Zrínyi Miklós 2-24.
Vadász Oszkárné
3. körzet
Árpád fejedelem, Bartók Béla, Deák Ferenc, Erkel Ferenc, Ifjúság, Iskola 2-10., Kodály Zoltán, Liget 1-47., Liszt Ferenc, Radnóti 2-18., Széchenyi István,
Sipos Helga
4. körzet
Fő 17-33., 8-70., Iskola 1-53., 2-24., Liget 2-24., Nefelejcs 12-24., Pataháza, Petőfi Sándor 1-35.,2-6., Radnóti 1-15., Szilosi
Nagy Lászlóné
5. körzet
Fő 1-15., 2-6., Kossuth Lajos, Margaréta, Nefelejcs 1-23.,2-10., Országút 19-29., 2-70., Petőfi Sándor 37-59., Pusztakert
Ördög Józsefné
 
A számlálóbiztosok munkáját a felülvizsgáló felügyeli, aki községünkben Kapitányné Babos Irén
 
Felhívom a tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy a népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény 3. § bekezdése szerint az adatszolgáltatás kötelező. Ha mégis előfordulna, hogy valaki az adatszolgáltatást megtagadja, vagy szándékosan és nyilvánvalóan hamis adatot szolgáltat, a felülvizsgáló jelentése alapján a települési népszámlálási felelős (jegyző) a törvényes következményekre való figyelmeztetés után felszólítja a megtagadó személyt az adatszolgáltatásra. Ha az összeírandó személy a figyelmeztetés ellenére sem hajlandó közreműködni, illetve megadni a valóságnak megfelelő adatokat, a jegyző jogosult a szabálysértési eljárás megindítására az 1999. évi LXIX. törvény 82. §-a alapján. A szabálysértési bírság megfizetése nem mentesíti az adatszolgáltatót adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésétől.
 
Ezúton is kérem Önöket, hogy a népszámlálás sikeres lebonyolítása érdekében szíveskedjenek a számlálóbiztosokkal együttműködni, munkájukat segíteni.
 
Dunaszeg, 2011. szeptember 8.
Varga József
körjegyző
települési népszámlálási felelős