Óvodai tájékoztató - 2022.03.10

.

Tisztelt Szülők!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy intézményünkben az óvodai beíratások, előjegyzések ideje a 2022/2023 nevelési évre

  1. április 20-án 08:00 -16:00 óráig lesz.

Pótbeíratás ideje: 2022. április 27-én  08:00-15.00 óráig lesz.

 

Az óvodai beíratásról és óvodai felvételről a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásai az irányadók.

Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy 2015. szeptember 1-től azon gyermekek számára, akik augusztus 31-ig betöltik a harmadik életévüket, az óvodai nevelésben való részvétel legalább napi négy óra időtartamban kötelező.

Integrálni azokat a Szakértői véleménnyel rendelkezőket tudjuk, akik a NKT törvény 4 § (1) bekezdésének r) pontja alapján a többi gyermekkel együtt nevelhetők. Sajátos nevelési igényük, a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján: beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek.

A három éves kortól kötelező óvodai nevelés alól különösen indokolt esetben az óvodavezető és a védőnő szakvéleménye alapján a jegyző (Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal;

  1. Antal Péter jegyző; 9174 Dunaszeg, Országút u. 6.) adhat felmentést.

Az óvodakötelezettség külföldön történő teljesítése esetén a törvényes képviselő a beiratkozás végéig/április 27./köteles tájékoztatni az intézményvezetőt.

Kérjük, hogy szíveskedjenek a megjelölt időpontban intézményünket a gyermek felvételi előjegyzése céljából felkeresni és a kitöltött szándéknyilatkozatot magukkal hozni.

A szándéknyilatkozat letölthető az óvoda honlapjáról. ([email protected]).

 Óvodánkba elektronikusan is be lehet iratkozni:  a  [email protected] e-mail címre elküldve az adatokat. Ez esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatása a gyermek első óvodai napján történik.

A beíratáshoz szükséges az alábbi dokumentumok másolata, melyet kérjük, hozzon magával:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, személyi igazolványa vagy útlevele,
  • a gyermek lakcímkártyája,
  • a gyermek TAJ kártyája,
  • az egyik szülő személyi igazolványa.
  • nem magyar állampolgárok esetében a jogszerű tartózkodást igazoló dokumentumokat.

 

Sok szeretettel várjuk a gyermekeket óvodánkba ahol felkészült nevelőtestület, kitűnő tárgyi feltételek és színvonalas nevelőmunka, logopédus kolléga is segíti a gyermekek megfelelő fejlesztését és fejlődését.

 

                                      Tisztelettel:                                     

                                                                                               ………………………

                                                                                                     Farkas Tiborné

Dunaszeg, 2022. 03.07.                                                              intézményvezető