Álláshirdetés - óvodapedagógus

.

Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde


A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
óvódapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony


Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9174 Dunaszeg, Ifjúság utca 1/a

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodapedagógusi munka ellátása, 3 hónap próbaidő,


Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Főiskola, óvodapedagógus,


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

részletes önéletrajz, szakmai végzettséget igazoló dokumentumok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. november 4. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 30.


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Tiborné nyújt, a +36/204549314 -os telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

•Postai úton, a pályázatnak a Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (9174 Dunaszeg, Ifjúság utca 1/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 77/2019. , valamint a munkakör megnevezését: óvódapedagógus.


A pályázat elbírálásának módja, rendje:
óvodavezetői hatáskör,


A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:


Dunaszeg község hirdetőtábláin - 2019. október 4.
Dunaszeg község honlapján - 2019. október 4.
Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde hirdetőfalán - 2019. október 4.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 4.