Álláshirdetés

Napköziotthonos Óvoda - dajka

Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda

dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9174 Dunaszeg, Ifjúság út 1/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

gyermekekkel kapcsolatos gondozási feladatok dajkai teendők ellátása, óvónői munka segítése, az óvoda külső és belsőkörnyezetének rendben tartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •         Középiskola/gimnázium, óvodai dajka végzettség,
  •         büntetlen előélet, magyar állampolgárság, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

Elvárt kompetenciák:

  •         kiváló szintű csapatmunka, partneri együttműködés és kommunikáció, igényesség, ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •         részletes önéletrajz, szakmai végzettséget igazoló dokumentumok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Postai úton, a pályázatnak a Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda címére történő megküldésével (9174 Dunaszeg, Ifjúság út 1/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 44/2019. , valamint a munkakör megnevezését: dajka.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

intézményvezetői hatáskör

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •         Dunaszeg község hirdetőtábláin - 2019. május 21.
  •         Dunaszeg község honlapján - 2019. május 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

három hónap próbaidő