Hulladékudvar felügyelői állás

Dunaszegi és Győrzámolyi Hulladékudvar
A Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. győrzámolyi és dunaszegi hulladékudvarokba keres hulladékudvar 
felügyelőt!
A munkakör betöltéséhez szakmunkás-, vagy középfokú végzettség, némi számítógép ismeret szükséges.
Heti 20 órás foglalkoztatás. Bruttóbér megállapodás szerint, Erzsébet utalvány 8.000 Ft értékben, próbaidő 
letöltése után Cafetéria juttatás is van.

Érdeklődés és bővebb felvilágosítás:

 Horváth Tibor
 gyhg
+36/20/ 299 78 53

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS

 

 

Név:                             

 

Munkakör:                     hulladékudvar felügyelő

 

Iskolai végzettség:         szakmunkás v. érettségi

 

A munkakör betöltéséhez az 5/2002. (X.29) KvVM rendelet 16§(1) szerintii hulladékkezelésre vonatkozó OKJ-s képesítéssel, valamint felhasználói szintű számítástechnikai ismerettel kell rendelkezni.

 

 

Felelőssége:

 

Anyagi felelőssége van a rábízott munkaeszközök üzemszerű kezeléséért.

Felel a munkakörébe tartozó feladatok lehető legmagasabb szintű, szakmai tudásának és képzettségének megfelelő végrehajtásáért. Adminisztráció pontosságáért, valódiságáért, munkaköréhez kapcsolódó szabályok és utasítások betartásáért és betartatásáért, környezet és minőség irányítási rendszer működéséért. Munkájába tartozó informatikai lehetőségek használatáért, megismeréséért. Határidők betartása és betartatása. Szállítási-, hulladékkezelési folyamatok összehangolásáért. Nagytérségi Társulás eszközeinek, berendezéseinek megóvása, elkülönített kezelése.

 

 • .
 • A Munkavállaló önállóan intézkedik a feladatkörébe sorolt területeken észlelt hiányosságok felszámolásáról, amelyben erre nézve hatásköre nincs, úgy a problémát azonnal jelzi felettesének.
 • A Munkavállaló felelős az általa továbbított információk jelentések, adatszolgáltatások, pontosságáért, valódiságáért és időszerűségéért.
 • A Munkavállaló köteles elvégezni mindazon feladatokat, amelyekkel vezetője esetenként szóban, vagy írásban megbízza.
 • Munkavégzésre munkaképes állapotban /kipihent, alkoholmentes/, megfelelő egyen-munkaruhában megjelenni.
 • A lakosság által beszállított hulladék helyének meghatározása, rendben történő leürítése.
 • A munkaterület és környékének tisztán és rendben tartása.
 • A dolgozó tevékenységére vonatkozó környezetvédelmi szabályozások betartása, munkája során a szennyezés megelőzési elvének követése.
 • A hatósági személyt és a GYŐR-SZOL Zrt. ellenőrét vagy rendészeti dolgozóit intézkedése során köteles támogatni és ellenőrzési feladatának végrehajtását elősegíteni.
 • A hulladékudvarban a napi üzemnapló vezetése és az edény átadás-átvételi nyomtatványok kézzel történő nyilvántartása kötelező.
 • A számítógépen meghatározott feladatok rögzítése (üzemnapló nyitása és zárása, hulladék be- és kiszállítása, konténercserék rögzítése, konténertelítettség rögzítése, lakossági edények kiadása és átvétele).

A munkája ellátása során köteles:

 

 • munkáját a legjobb tudása szerint a társaság érdekében végezni, a társaság mindenkori érdekét képviselni, a társaság működésével kapcsolatban a munkája során tudomására jutott információkat bizalmasan kezelni,
 • megismerni és munkája során alkalmazni a feladatának ellátásához szükséges jogszabályokat, utasításokat, előírásokat és szabályzatokat,
 • hivatalos ügyeit úgy intézni, hogy tárgyalási hangneme udvarias legyen, és intézkedései feleljenek meg a jogszabályi előírásoknak.

 

A munkája ellátása során jogosult:

 

 • a munkája ellátásához szükséges nyilvántartásokba, adatbázisokba, szerződésekbe betekinteni,
 • a társaság eredményes működését szolgáló intézkedésekre javaslatot tenni.

 

Helyettesítések:

 

Szükség esetén köteles helyettesíteni a hasonló munkakörben dolgozót. Őt helyettesíti a hasonló munkakörben dolgozó, vagy a hulladékudvari művezető.

 

Győr, 2015.

 

                                                        ………………………………………..

                                                                          Munkahelyi vezető

 

 

 

.

 

 

                                                       ………………………………………..

                                                                     Munkavállaló

Ajánló

Szigetközi Gulyahajtás

IV. Szigetközi Gulyahajtás - 2018. április 28. (szombat), Dunaszeg, Kis-Morotva tó. Részletek és programok hamarosan!