„Légy jó mindhalálig” Közhasznú Alapítvány a Dunaszegi Színjátszókörért

„… Színház az egész világ,

és színész benne minden férfi és nő …”

(Shakespeare)

„Légy jó mindhalálig” Közhasznú Alapítvány a Dunaszegi Színjátszókörért

Az alapítvány 2009. június 13-án jött létre egy magánszemély kezdeményezésére. A szervezet alapvető céljának tartja Dunaszeg település igényes kulturális, szórakozási lehetőségeinek bővítését, az amatőr színjátszás támogatását, illetve az ezen értékek iránti figyelem felkeltést, a különböző korosztályok igényeihez igazodó kulturális és művészeti készségek, képességek alkotó kibontakoztatási lehetőségeinek megteremtését, különösen az alábbiak szerint:

  • A színjátszókör tevékenységének, a színi előadások megvalósításának támogatása (különösen fény-és hangtechnika biztosítása, díszlet, kellék, jelmez beszerzése, stb.)
  • A vendégszereplésekkel kapcsolatban felmerült költségekhez támogatás nyújtása (utazási költségek megtérítése, stb.)
  • A színi előadások megörökítése, hozzájárulás az ezzel kapcsolatos költségekhez (fénykép- DVD-felvételek készítése, készíttetése, stb.)
  • A színjátszós tehetségek szakmai továbbképzésének, fejlődésének támogatása
  • Színjátszós gyerekek ösztönzése jutalmakkal (könyv, könyvutalvány, színházjegy, egyéb tárgyjutalom)
  • A kulturális programok szereplőinek, szervezőnek és egyéb résztvevőinek jutalmazása
  • A sikeres bemutatók, színi előadások megünnepléséhez kapcsolódó vendéglátási költségek átvállalása
  • Színjátszós gyerekek és családtagjaik színház látogatásának támogatása, ezzel kapcsolatos költségek átvállalása (belépőjegy, színházjegy, utazási költség)
  • Szociálisan rászoruló színjátszós gyerekek és családtagjaik támogatása eseti vagy rendszeres jelleggel
  • Az amatőr színészek, színjátszókörök részére kiírt (különösen tehetséggondozásra irányuló, illetve a tárgyi feltételek javítására kiírt) pályázatokon való részvétel támogatása

Az alapítvány nyílt, annak bankszámlájára természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok vagy bármilyen más közösség, szervezet egyaránt teljesíthet befizetéseket, illetve egyéb vagyonrendeléseket.

Mindazok, akik az alapítványt támogatni kívánják, a Pannon Takarékszövetkezet Kirendeltségénél vezetett (9174 Dunaszeg, Országút u. 6/A.) alábbi bankszámla javára teljesíthetnek befizetéseket vagy átutalást.

Az alapítvány számlaszáma: 63200322-11015967

Az alapítvány adószáma: 18988462 - 1 – 08

Köszönettel veszünk mindennemű felajánlást, támogatást!