Tájékoztató útdíjjal kapcsolatban

Tisztelt Mezőgazdasági Termelők!

A mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesülésének részletes szabályairól szóló 243/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján lehetőségük nyílik – a székhely, illetve lakóhely szerint illetékes jegyző által kiállított hatósági bizonyítvány alapján – díjmentes viszonylati jegy váltására díjköteles útszakaszokra vonatkozóan.

A hatósági bizonyítvány iránti kérelem előterjesztése illetékmentes, a kérelem–nyomtatványt jelen tájékoztatóhoz mellékelem.

Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. GKM rendelet 6. § (2) bekezdése alapján „Nem kell díjat fizetni a mezőgazdasági erőgép és vontatmánya után a díjfizetés ellenében használható utakról szóló jogszabály szerint díjfizetés ellenében használható főutak használatáért.”

A települések lakott területen belüli útszakaszai díjmentesek.

Az útdíjfizetési rendszerrel kapcsolatos további információkat, a díjfizetési kötelezettséggel érintett utak jegyzékét valamint térképét, a díjfizetési kategóriákról és a fizetendő díj mértékéről bővebb tájékoztatást az alábbi linken találhat:

 

www.hu-go.hu

 

A kérelmet – tekintettel a kérelem benyújtásakor bemutatandó, illetve másolatban csatolandó mellékletekre – ügyfélfogadási időben személyesen vagy postai úton lehet benyújtani a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatalhoz.

 

Dunaszeg, 2013. július 10.

                                                                                               dr. Szigethy Balázs sk.

                                                                                                            jegyző