Döntés a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 2013. évi keretében támogatandókról

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. november 26-án megtartott ülésén az alábbi határozatot hozta:

159/2012.(XI.26.) határozat:

"Dunaszeg községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2013. évi kiírásra beérkezett "A" típusú pályázatokat az alábbi szerint támogatja:

1.  Zokob Anikó                5.000 Ft/hó
2.  Erdélyi Szabolcs          3.000 Ft/hó
3.  Cseh Mónika               3.000 Ft/hó
4.  Bereczki Dániel           3.000 Ft/hó
5.  Peredi Balázs              3.000 Ft/hó
6.  Koteczki Alíz                3.000 Ft/hó

"B" típusú pályázatot az alábbiak szerint támogatja:

1.  Bereczki Katalin          3.000 Ft/hó"