IKSZT eszközbeszerzés közbeszerzési eljárás

Dunaszeg Község Önkormányzata az „Integrált Közösségi Szolgáltató Tér – szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközök beszerzése” elnevezésű egyszerű közbeszerzési eljárást folytat le.

A közbeszerzési eljárás lefolytatására a Kbt. 251. § (2) bekezdése szerint kerül sor:
(2) Ha az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt millió forintot, vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nyolcvan millió forintot, az ajánlatkérő a 249. § (1) bekezdése szerinti közzététel helyett legalább három ajánlattevőnek köteles egyidejűleg, közvetlenül írásbeli – a 249. § (2) bekezdésében foglaltakat tartalmazó – ajánlattételi felhívást küldeni.

A Képviselőtestület Ajánlattételre alábbi három Ajánlattevőt kérte fel:
- MIKOLASEK Építő és Szolgáltató Kft.
9028 Győr, Új u. 51.

- Duna Belsőépítész Kft.
9024 Győr, Reisz Frigyes u. 10.

- Euró – Generál Kft.
9026 Győr, Vízmű u. 2.