Gallyazási munkák elvégzése

Az E.ON felhívása

Gallyazási munkák elvégzése!

Jelen felhívást a villamos energiáról szóló 2007. évi törvény alapján tesszük közzé:
A villamos hálózat biztonsági övezetében lévő fák, bokrok ágait az ingatlan tulajdonosa (kezelője) köteles rendszeresen eltávolítani, ha azok a szabadvezeték biztonsági övezet határát elérik.
Kérjük, hogy az élet- és vagyonbiztonság megtartása érdekében ne kezdjék el a munkát addig, amíg nem egyeztették az elvégzendő feladatokat és azok feltételeit az E.ON Észak-dunántúli Zrt. területileg illetékes egységével.
Győri régióközpont: 9027 Győr, Kandó K. u. 13. Telefon: 96 – 512 – 802.
Az élet védelme érdekében kiemelten fontos a feszültségmentesítés és a szakfelügyelet, melyet az E.ON saját költségén biztosít. A feszültségmentesítés elmaradása miatt bekövetkezett balesetekért, károkért felelősséget nem vállalunk!
Amennyiben az ingatlan tulajdonosa (kezelője) a felhívás megjelenésétől számított
15 munkanapon belül nem jelenti be, hogy a gallyazást elvégzi, úgy a 16. naptól társaságunk elvégzi, melynek költségeit a tulajdonossal utólag társaságunk megtérítteti.


E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

Közösség

Aktualitások