Felhívás kutyatartók részére

Lakosssági felhívás!

 

Az utóbbi időben megnőtt azoknak a lakossági panaszoknak a száma, amelyek közterületen szabadon kóborló ebekről számoltak be.

Tisztelettel felhívjuk az ebeket tartók figyelmét Dunaszeg község közigazgatási területén hatályban lévő rendelkezések maradéktalan megtartására:
- Az állattartó a felügyelete alatt álló kutyát a település belterületén felügyelet nélkül közterületre nem engedheti, valamint kóborolni sem hagyhatja.
- Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani nem szabad.
- Az állattartó köteles úgy tartani kutyáját, hogy az félelmet ne okozzon, mások testi épségét és egészséget ne veszélyeztesse.

Kérjük a tisztelt állattartókat, hogy a továbbiakban ezeket a szabályokat megtartva gondoskodjanak kutyáikról, valamint a kutyáikat tartsák ingatlanaik határain belül, közterületre csak felügyelettel engedjék, mert a szabadon kóborló ebek gazdái eljárás alá vonhatók.

                                                 Németh Antalné  körjegyző