Álláshirdetés

Pedagógiai asszisztens

 

 

A Dunaszegi Napközi Ottonos Óvoda -

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Napközi Ottonos Óvoda - Dunaszeg

pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9174 Dunaszeg , Ifjúság utca 1/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pedagógiai munkával összefüggő feladatok, a nevelőmunka segítése, adminisztratív teendők

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Középiskola/gimnázium,
 •         Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,
 •         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Főiskola, Magas szintű innovatív gondolkodás,

Elvárt kompetenciák:

 •         Magas szintű precíz, igényes, alkalmazkodó toleráns magatartás,
 •         Változásokhoz való pozitív hozzáállás,
 •         Önképzés igénye,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Frakas Tiborné nyújt, a 20-578-3347 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Napközi Ottonos Óvoda - Dunaszeg címére történő megküldésével (9174 Dunaszeg, Ifjúság utca 1/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/2665/2018. , valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.
 •         Elektronikus úton Farkas Tiborné részére a ovoda@dunaszeg.hu E-mail címen keresztül
 •         Személyesen: Farkas Tiborné, Győr-Moson-Sopron megye, 9174 Dunaszeg, Ifjúság utca 1/a. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         Dunaszeg Község honlapja - www.dunaszeg.hu - 2018. szeptember 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 6.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Ajánló

Álláshirdetés

Pénzügyi-gazdálkodási előadó munkakör betöltésére

Határozat

Zajterhelési határérték betartása alóli felmentés

Tájékoztatás

Hulladékudvar téli nyitva tartása

Farsangvégi disznóölés

Jótékony célra

Tájékoztatás

Hulladékudvar 2017. évi nyitva tartásáról

Közösség

Aktualitások

Meghívó Falunapra

2019. június 1. Sportpálya

Figyelemfelhívás

Vadászterületeken csapdák kihelyezésére

Május havi bűnmegelőzési hírlevél

Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság

Álláshirdetés

Napköziotthonos Óvoda - dajka